Nebezpečné gangy světa

Vydal T.C.   |   Publikováno 13. 10. 2015

  • 1 / 1

Gangy mají svůj původ v USA a vznikly v druhé polovině 19. století. Zprvu nebyly velké, byly na stálém místě a ze zisků z prostituce a obchodu s drogami podplácely úředníky, policii a i politiky. 

 

Gangy řešily vzájemné spory přestřelkami a vraždami, což vedlo až k velkému tlaku na to, aby byl vytvořen účinný boj proti nim. Podstatným rysem téměř každého gangu je zvláštní symbolika. Někdy může mít podobu značky, jindy oblečení nebo dokonce určitých gest.

Současným trendem je tvoření gangů převážně přistěhovalci, zpravidla stejného původu. Členové gangů mají na svědomí až 80% násilných trestních činů. 

 

Nejnebezpečnější gangy světa:

18.th street
Datum vzniku: 1959
Oblast působení: Los Angeles, střední Amerika, západní a jižní část USA, Arizona
Předpokládaný počet členů: 30 – 50 000

Národnostní složení tvoří z valné části imigranti z Mexika a Salvadoru. Výjimkou ale nejsou ani černoši, asiaté, běloši a indiáni. Pravděpodobně se jedná o největší gang v USA a je považován za nejagresivnější. Popularitu má zejména u mladých a díky tomu je někdy přezdíván jako Childrens Army. Soudržnost a příslušnost projevují tetováním po těle a na obličeji znaky jako např. 18, XV3 nebo XVIII. Mají na svědomí přes 1700 vražd, falšují dokumenty ohledně pobytu v USA a poukázky na jídlo pro rodiny členů. Obchodují s drogami s kolumbijským a mexickým kartelem. Jejich největšími nepříteli jsou Mara Salvatrucha, Florencia 13 nebo American Power. Oproti jiným mají velmi dobrou organizační strukturu a zásadu zákazu užívání tvrdých drog. Od roku 2002 jsou pod bedlivým dohledem Los Angeles Police Department, protože mají na svědomí i několik policistů.

Texas Syndicate (též Syndicato Tejano)
Datum vzniku: počátek 70. let
Oblast působení: California, Taxas

Předpokládaný počet členů: 1 300

Národnostní složení tohoto gangu jsou Hispánci a bílí Američané a vznikl ve věznici Folsom v Kalifornii jako reakce na činnost jiných vězeňských gangů, především mexických a árijského bratrstva. Ti sužovali ostatní vězně a Texas Syndicate byl vytvořen jako sebeobrana. Mezi jejich kriminální činnost patří vraždy, provozování hazardních her, prostituce a obchod s drogami. Uvnitř gangu panuje jasná hierarchie – člen, skupina členů, předseda a kardinál. Má také přísná pravidla, kterými se každý musí řídit: původem být hispánský texasan (nemusí být striktně dodrženo), vždy se hlásit ke svým texaským bratrům, upřednostnit zájem syndikátu před vším jiným, uvědomit si, že syndikát je vždy v právu, mít tetování syndikátu (nejčastěji TS), nenechat nikdy jiného člena v průšvihu, respektovat všechny členy, nevyzradit ven žádné informace.

Bloods
Datum vzniku: 1972
Oblast působení: USA

Předpokládaný počet členů: 20 – 30 000

Členové gangu mají etnický původ jeden – afroameričané. Gang začal působit na škole v Camptonu v Kalifornii (původně pod jménem Pirus) původně jako obrana před útoky od jiných gangů, zejména gangu Crips. Postupně se ale začal zaměřovat na kriminální činnost. Bloods jsou obvykle rozděleni do menších skupin, ale jsou potencionálně nebezpečnější než konkurenční gangy, a to díky velké agresivitě. Členové jsou arogantní, drzí a nikdy neprojeví slabost. Společně obdivují násilí a krev a proto nosí převážně červené oblečení. Typickým útočným nástrojem je žiletka nebo nůž.

Crips
Datum vzniku: 1969
Oblast působení: USA
Předpokládaný počet členů: 30 – 50 000

Extrémně agresivní gang, který již není ryze černošským, ale přijímá členy různých ras. Zaměřují se na vraždy, obchod s drogami, různá přepadení a ozbrojené loupeže. Bývalým členem je i raper Snoopy Dog. Tento gang je jedním z nejstarších a největších v USA a netvoří jednu organizaci, ale několik skupin, které mezi sebou dokonce soupeří. Členy jsou ve valné míře mladí afroameričané ve věku 14 – 24 let. Zakladateli byl Stanley Williams a Raymond Washington, kteří původně patřili k Černým panterům. Gang neměl zpočátku žádné vůdce. Nakonec se do čela dostali ti, kteří měli osobní charisma a přirozený vliv. Členové svou příslušnost projevují módním stylem. Jsou oblečeni do velmi drahého sportovního oblečení s modrým motivem.

Wah Ching (DUB C)
Datum vzniku: 1966
Oblast působení: San Francisko
Předpokládaný počet členů: 4 000

Jde o čínskoamerický gang, jehož název se překládá jako „čínská mládež“. Byl původně složen z přistěhovalců mladých katonských chlapců z Hongkongu, kteří se spojili proti americkým Číňanům narozených v USA. Členové mají silné vztahy s jinými asijskými skupinami v Bostonu, Los Angeles, Vancouveru, Seattlu, Torontu a New Yorku. Rovněž mají úzké vztahy s gangy v Hongkongu. Jejich trestná činnost je pašování, obchod s drogami, obchod se zbraněmi, prostituce, loupeže a vraždy. Pachateli jsou nejčastěji mladí lidé ve věku kolem 16 let.

La Eme
Datum vzniku: 1957
Oblast působení: federální věznice USA a Jižní Kalifornie
Předpokládaný počet členů: 50 000

Tento mexický gang patří k nejstarším a nejmocnějším ve Spojených státech amerických. Členové jsou přezdíváni jako Mexikanemmi, což v překladu znamená „kdo chodí s Bohem ve svém srdci“ a prokazují úctu Aztékům a Mayům. Nicméně jejich činností je obchod s drogami, ilegální sázky, pašování, prostituce, loupeže, obchod se zbraněmi, vydírání a vraždy, které provádí jak uvnitř věznic, tak i mimo ně. La Eme a Aryan Brotherhood jsou spojenci proti afroamerickému gangu Black Guerilla Family. Vysoce postavení členové La Eme jsou zavřeni na samotce 23 hodin denně. Stále však komunikují se svými spolupracovníky pomocí odposlechů, kdy domluvený kód vyklepávají na vodovodní potrubí nebo pomocí propašovaných dopisů. Členi gangu jsou vázáni určitou loajalitou, kdy odmítnutí nebo nedokončení zadaného úkolu je trestáno až smrtí. Krom toho může být člen zabit i pokud se dopustí jednoho z přestupků jako je: homosexualita, udavačství policii, zbabělost a prokázání neúcty vůči členům gangu

Aryan Brotherhood
Datum vzniku: 1964
Oblast působení: New York, Ohio, Arizona, Kallifornie
Předpokládaný počet členů: 15 000

Tento gang by šel popsat spíše jako“ bratrstvo bílých zločinců“, protože rád používá nacistické symboly. Přestože nepatří k největším, počtem vražd a brutalitou se může řadit k těm nejhorším. Gang je čistě rasistický a vznikl jako protest proti pronikání černých gangů do federálních věznic. Členství lze získat tak, že se prokáže oddanost zabitím osoby, která se určí. Tento rituál se nazývá „Blood in Blood“ (krev za krev). Členství je posvátné a je považováno za smysl života. Tím pádem je jedinou možností odchodu smrt. Kdo by chtěl gang opustit, bude zabit.

Mungiki
Datum vzniku: 80. léta 20. století
Oblast působení: Keňa
Předpokládaný počet členů: 500 000

Jedná se původně o politicko-náboženskou  černošskou sektu, která působí zejména v chudých oblastech Keni a v Nairobi. Členové jako svůj cíl hlásají návrat k původním africkým tradicím, odmítají pokrok a křesťanství i jakoukoli spojitost se západním světem. Mužská i ženská obřízka je jedním z hlavních přikázání, které se musí bez výhrad dodržovat. Žádný Mungiki se také nesmí dostat do kontaktu s nikým neobřezaným. Hlavním zájmem sekty je nastolení vlastní vlády a pravidel i jakoukoli brutální cestou. Oblíbenou praktikou je stínání hlav nebo rozsekání mačetou. Oběti jsou velmi často nevinní a nic netušící civilisté. Mungiki obchodují se zbraněmi, drogami a dokonce i s odpadky. Mají peníze, vliv i moc, protože k Mungiki patří příslušníci armády a policie, podnikatelé i v parlamentu sedící politici. Mungiki stojí za etnickými a kmenovými  čistkami a vraždami. Současný nárůst vlivu Mungiki je tak velký, že strach má každý, kdo nepatří ke kmenu Kikuju.

Primeiro Comando de Capital
Datum vzniku: 1993
Oblast působení: Sao Paulo, Brazílie

Gang patří v Brazílii k nejnovějším a byl založen vězni ve věznici Taubate. Dlouho se mu dařilo zůstat v utajení, a to až do roku 2001, kdy stál za největší vězeňskou vzpourou v dějinách Brazílie. Nejmenovaným vůdcem byl Idemir Sombra přezdívaný „Otec“ nebo „Stín“, a kterému se podařilo přes mobilní telefon zorganizovat vzpouru v 29 věznicích Brazílie. Celý konflikt odneslo smrtí mnoho policistů i rebelů a dokonce i Sombra byl při vzpouře ubit. Cílem gangu byl boj proti útlaku ve věznici v Sao Paulo a pomsta smrti 111 zajatců, kteří se stali obětí masakru v Carandiru v roce 1992. Vězeňská policie tehdy zaútočila na vězení Casa De Detencaoa a zabila vězně z 9. bloku, kteří vyvolali vzpouru. Gang obchoduje s drogami, má na svědomí bankovní přepadení a únosy. Je financován svými členy a každý z nich musí platit měsíční poplatky, které jsou vyšší, pokud je na svobodě. Gang nyní veřejně oznámil svůj záměr vyvolat vzpouru a využít jí k demoralizaci celé brazilské vlády.

Mara Salvatrucha (MS 13)
Datum vzniku: 1980
Oblast působení: střední a severní Amerika
Předpokládaný počet členů: 100 000

Gang se skládá převážně z latinského etnika a všechny ostatní gangy považuje za přihlouplé skupinky chudáků. Je to nejnebezpečnější gang, s jakým je možné se potkat. Vznikl v období občanské války v Salvadoru, kdy salvadorci houfně prchali do USA, kde chtěli začít znovu žít. Nebyli však vítáni mexickou mafií a místními gangy a byli bez milosti zabíjeni. Obzvlášť ti mladší. Na svou obranu tedy založili svůj gang Mara Salvatrucha. Nový gang se velice rychle uchytil a zabydlel a v podstatě zničil všechny gangy původní. Stal se známý svou brutalitou, navíc mnoho členů mělo bohaté zkušenosti z cvičení a bojů u partyzánských jednotek. Mara Salvatrucha je dnes rozšířena po celém světě. Členové gangu mají četné tetování na horní polovině těla a na hlavě. Nejčastějším znakem je MS 13 nebo různé bojové masky. Znamením jsou i tři vytetované tečky mezi palcem a ukazovákem. Písmena M a S je možné vidět i na jejich víčkách. Oblíbené barvy jsou okrová, černá, hnědá a písková maskáčová. Také u sebe neustále nosí nějaké cáry a kusy hadrů v bílé a modré barvě, protože tyto barvy symbolizují vlajku Salvadoru. Kriminální aktivitou je obchod s drogami, obchod s lidmi (i s dětmi) a nájemné vraždy. Ty jsou známé brutální metodou, kdy jsou těla rozsekána mačetami nebo mají useknutou hlavu. Nemají problém zaútočit nejen na civilisty a členy jiných gangů, ale i na vládní instituce. V roce 2002 MS 13 přepadli v Hondurasu autobus a pobili 28 lidí a 7 dětí. Krvavé nápisy vyhrožující vládě byly pak po celém autobuse. Bez okolků zavraždí každého, kdo spolupracuje s policií nebo jinými orgány, které mají na starost bezpečnost a trestní řízení. Nový člen je přijímán podle zvláštního pravidla – je brutálně bit po dobu 13 vteřin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtěte více
Novinky
Speciály
Kokain je out, teď frčí čokoláda

Kokain je out, teď frčí čokoláda

Všichni milovníci hříšného mlsání s názvem čokoláda jsou nadšeni a v euforii. Šňupání čokolády prý navozuje stejné pocity jako při orgasmu.   čtěte hned

Porno herečka vs „normální“ ženská

Porno herečka vs „normální“ ženská

Na porno kouká každý, a kdo tvrdí že ne, kouká na něj o to víc. Problém ale nastává v okamžiku, kdy muž zapomene, že to co se děje u něj v ložnici není "pohádka pro dospělé" ale reálný ... čtěte hned

Pijete vodu s citronem? Pak děláte velkou chybu!

Pijete vodu s citronem? Pak děláte velkou chybu!

Když pravidelně každé ráno vypijete sklenici vlažné vody se šťávou z citronů, budou se dít s vaším zdravím zázraky. Podlehli jste novodobému trendu a už si nedokážete představit den bez ... čtěte hned