Táta nebo děda?

Vydal T.C.   |   Publikováno 27. 02. 2018

  • 1 / 1

Mužů, kteří se rozhodnou stát se otcem ve věku, kdy už by se spíše měli starat o vnoučata, neustále přibývá. To platí nejen pro běžné smrtelníky, ale také pro známé osobnosti jak české, tak i zahraniční.  

 

Zatímco u ženy to příroda zařídila tak, aby limitovala její maximální věk početí, muži se mohou vesele stát rodičem, kdykoliv se jim zachce. Nebo tedy do té doby, dokud zvládnou pohlavní styk a jsou plodní. Což ale, na rozdíl od žen, bývá do mnohem vyššího věku. Za vše hovoří všichni tito muži, kteří se stali otci až po padesátce a často ještě později.

Hugh Grant (57)
Tento anglický krasavec a lamač dívčích srdcí z romantických filmů si s otcovstvím opravdu počkal. Jeho první dítě, dceru Tabithu (6), přivedla na svět přítelkyně Tinglan Hong. „Nemůžu tvrdit, že jsem nebyl překvapen,“ řekl později herec, když se v jedenapadesáti stal otcem. U jednoho ale neskončil. Herec má ještě pětiletého syna Johna Munga, čtyřletého Felixe a dvouletou holčičku.

Mick Jagger (74)
Jedním z rekordmanů co do počtu dětí (navíc v každém věku) je určitě frontman skupiny The Rolling Stones. Jeho poslední potomek, syn Deveraux Octavian Basil, se narodil, když bylo zpěvákovi 73 let. A pozor – je to už jeho osmé dítě! Mimochodem, kromě toho má také pět vnoučat a v roce 2014 se mu narodilo dokonce i jedno pravnouče.

Steve Martin (73)
Komediální herec se v reálném životě stal otcem až velmi pozdě. Konkrétně v 67 letech, kdy jeho manželka, spisovatelka Anne Stringfield (45), porodila dceru. Ačkoliv je to už pět let, jméno dcery nikdy neprozradil.

Robert De Niro (74)
Představitel slavného Kmotra s dětmi také nešetří. Má jich šest. Když se narodila nejmladší dcera, Helena Grace, bylo té nejstarší čtyřicet let. Benjamínek se narodil v roce 2011 herci a jeho manželce Grace Hightower (62). Ta v tu dobu také nebyla nejmladší matkou, porodila císařským řezem ve věku padesáti sedmi let.

Michael Douglas (73)
Když se Michaelu Douglasovi a jeho ženě Catherine Zeta-Jones (48) v srpnu 2000 narodilo první dítě, syn Dylan (17), měl už dospělého syna Camerona (38). Ten se narodil hercově první manželce, Diandře Luker (61). Do třetice všeho dobrého se stal v roce 2003 Douglas otcem znovu, a to když jeho manželka přivedla na svět dceru Carys (14).

Bruce Willis (62)
Jestli jde Willisovi něco skutečně dobře, pak je to určitě plození dcer. Herec má totiž pět potomků a všechny jsou holky. Rumer (29), Scout LaRue (26) a Tallulah Belle (23) má s první manželkou Demi Moore (55), Elevyn Penn (3) a Mabe lRay (5) s druhou, Emmou Heming (39), kterou si vzal v roce 2009. Poslední dcera se narodila, když mu bylo 59 let.

Clint Eastwood (82)
Herec a režisér má sedm potomků s pěti různými ženami. Kupodivu se oženil jen dvakrát. „To, že jsem teprve druhou ženou, kterou si vzal, mě opravdu dojímá,“ svěřila se jeho současná manželka, o 35 let mladší Dina Ruizová. Mají spolu dceru Morgan, která se narodila v roce 1996, když bylo Eastwoodovi 66 let. „Chodil jsem na školní besídky, na baseball. Vypadal jsem asi trochu směšně, takřka každé dítě mělo mladšího otce, než jsem byl já. Ale je to zábavné. Myslím, že když se dožijete mého věku, vážíte si všeho,“ vysvětlil Eastwood.

Karel Gott (78)
Nej­zná­měj­ším českým mu­žem ze showbyznysu, kte­rý se stal ot­cem po svých 60. na­ro­ze­ni­nách, je náš zlatý slavík. Je ot­cem čtyř ho­lek. Do chomou­tu jej však do­sta­la až Iva­na Ma­cháč­ko­vá, se kte­rou má dvě nejmlad­ší Char­lot­te Ellu a Nellu So­phii. Sám zpěvák při­znal, že na je­jich vý­cho­vě se podí­lí, a že jim čte ve­čer po­hád­ky.

Michal Horáček (65)
Zná­mý skla­da­tel má z prv­ní­ho man­žel­ství sy­na a dce­ru a teď s dru­hou man­žel­kou má dcer­ku Ju­lii, kte­rá ne­dáv­no osla­vi­la své šesté na­ro­ze­ni­ny. „Dal­ší dí­tě je ně­co ja­ko zvlášt­ní dá­rek, ně­co na­víc, ně­co jen a jen pro ra­dost,“ ře­kl Ho­rá­ček. Pod­le něj ta­ko­vé dí­tě člo­vě­ka vy­tr­hu­je z kli­du, do ně­hož by se ji­nak zřej­mě ve vyš­ším vě­ku no­řil po­řád čas­tě­ji. „Dí­tě­ti otec mu­sí - a dě­de­ček jen mů­že - dát veš­ke­rou po­zor­nost, hrát si s ním a roz­ví­jet je­ho schop­nos­ti,“ vy­svět­lu­je, ale zá­ro­veň si uvě­do­mu­je, že je to vždy na úkor ně­če­ho ji­né­ho - vlast­ních ko­níč­ků, knih a tře­ba spor­tov­ních pře­no­sů v te­le­vi­zi.

Jan Soudek (82)
Fotograf si ne­dáv­no mat­ku svých tří dě­tí ko­neč­ně vzal. S no­vi­nář­kou Pav­lou Hod­ko­vou má tři dě­ti – Ma­tě­je a An­nu a nejmladší holčičku Josefínu, která se narodila v roce 2015, kdy bylo našemu nejznámějšímu fotografovi 79let. Z před­cho­zích vzta­hů má Sau­dek dal­ších sedm dě­tí. Je­ho man­žel­ka tvr­dí, že je skvě­lý otec.

Petr Janda (75)
Dal­ším, kdo si uží­vá ot­cov­ských ra­dos­tí v dů­cho­du je rocker Pe­tr Jan­da. Se svou tře­tí že­nou Ali­cí má dvě hol­čič­ky, Anež­ku a Ro­zár­ku. Mladší dcera Rozárka se narodila, když bylo Petrovi 69let.  V televizi se při­znal, že ho to vel­mi ba­ví. Rád man­žel­ce po­má­há.

 

 

 

 

 

 

Čtěte více
Novinky
Speciály
Kokain je out, teď frčí čokoláda

Kokain je out, teď frčí čokoláda

Všichni milovníci hříšného mlsání s názvem čokoláda jsou nadšeni a v euforii. Šňupání čokolády prý navozuje stejné pocity jako při orgasmu.   čtěte hned

Porno herečka vs „normální“ ženská

Porno herečka vs „normální“ ženská

Na porno kouká každý, a kdo tvrdí že ne, kouká na něj o to víc. Problém ale nastává v okamžiku, kdy muž zapomene, že to co se děje u něj v ložnici není "pohádka pro dospělé" ale reálný ... čtěte hned

Pijete vodu s citronem? Pak děláte velkou chybu!

Pijete vodu s citronem? Pak děláte velkou chybu!

Když pravidelně každé ráno vypijete sklenici vlažné vody se šťávou z citronů, budou se dít s vaším zdravím zázraky. Podlehli jste novodobému trendu a už si nedokážete představit den bez ... čtěte hned