Není alarm jako alarm

Vydal T.C.   |   Publikováno 13. 10. 2015

  • 1 / 1

V dnešní době se vyplatí investovat do zabezpečení obydlí, aut, chat a všeho na čem nám záleží. Na českém trhu je nespočetný výběr alarmů, ale není alarm jako alarm. Připravujeme pro Vás seriál článků o možnostech alarmů na našem trhu.

 

Firma Selax Electronics s.r.o. nabízí zákazníkům produkty se špičkovými parametry za rozumné ceny. Sešli jsme se s panem Ing. Janem Lastomirským, s kterým jsme pro Vás připravili pravidelný seriál o alarmech, který vám pomůže při rozhodování a koupi alarmu dle vašeho přání. 
 

Můžete nám ve stručnosti představit firmu Selax Electronics s.r.o.
Jistě. Firma Selax Electronics s.r.o. byla zřízena v roce 2010 zkušenými pracovníky, jenž podnikali v oboru GSM a GPS technologii posledních 8 let. Původně jsme prováděli pouze vývoj na zakázku pro zahraniční firmy, které si u nás objednávaly a objednávají vývoj a výrobu prototypu na konkrétní výrobek. Jakožto česká vývojová a obchodní firma se specializujeme na vývoj a výrobu elektronických GSM alarmů, GSM komunikátorů a GPS lokátorů. Před cca 4 léty se na nás začaly obracet místní firmy, zda bychom nebyli schopni postavit nějaké GSM komunikátory za rozumné a nikoli předražené ceny. Tak jsme je udělali. Pak ale firmy i koncoví zákazníci přišli s tím, zda bychom neudělali i GSM alarmy. I ty jsme vyvinuli a vyrobili a celkem rychle, vzhledem k dlouhodobé praxi v tomto oboru. Tyto naše výrobky dnes prodáváme nejen u nás, ale exportujeme je i do Švýcarska, Itálie, Francie, Německa, Finska a dalších zemí.

Co jste tedy dnes schopni zákazníkům nabídnout?
Naším zákazníkům jsme schopni dnes nabídnout ucelenou řadu a to od nejlevnějších GSM alarmů (tyto však nejsou naše vlastní výroby, nicméně někteří zákazníci je požadují), až po naše speciální či plně profesionální GSM alarmy plně srovnatelné s naší konkurencí. Kromě samotných GSM alarmů můžeme nabídnout ještě GSM komunikátory. Všechny naše výrobky jsou vybaveny špičkovými parametry za velmi rozumné ceny, což si zákazníci samozřejmě mohou ověřit na Internetu.

Dobře. A co tedy konkrétně si u Vás zákazníci mohou koupit?
Jak jsem již uvedl kromě levných GSM alarmů s displejem nebo bez něj, můžeme nabídnout jedinečný produkt a to GSM alarm SEL-003 se spotřebou pouhých 3mA! Dá se použít všude tam, kde není elektrický proud, jako například garáže, zahrádkářské kolonie, chaty apod. Můžete jej totiž napájet i z autobaterie či solárního panelu. Použijete-li klasickou autobaterii 55Ah, teoreticky Vám tento náš alarm vydrží až 2 roky v provozu. Ve skutečnosti je to však méně neboť dochází samovybíjení baterie a dalším vlivům jako je teplota atd. Nicméně i tak Vám při průměrném používání vydrží  alarm, v provozu na tuto autobaterii 9 – 12 měsíců. Připojíte-li k němu solární panel, vydrží fungovat 15 let, aniž byste zaplatili jedinou korunu za elektřinu.

Dále prodáváme profesionální GSM alarm T341LD, který má špičkové technické parametry a funguje jak na drátové, tak i bezdrátové detektory.

K dispozici je i několik typů GSM komunikátorů, jako SE244X či SE2212X, které si naší zákazníci kupují například jako levné ovládaní garážových vrat apod.

Rovněž tak nabízíme univerzální GSM alarm, který kromě funkce alarmu v sobě spojuje i funkci kamery, záznamového média pro obraz a velmi oblíbenou funkci videohovoru zdarma, jelikož tento model lze připojit na internetovou či WI-FI síť. Tento alarm funguje tak, že pokud dojde k narušení prostoru, nepřijde Vám na mobilní telefon SMS jako u běžných alarmů, ale rovnou Vás požádá o třímístný přístupový kód a po jeho zadání okamžitě vidíte vše, co se v objektu děje.

Nově rovněž jako první firma nabízíme kombinaci GSM alarmu s kamerovým systémem za velice rozumné ceny. Tuto kombinaci si v podstatě vynutila praxe.

A proč?
Nu, vtip je v tom, že každý z těchto systémů má svoje výhody i nevýhody. Kamerové systémy mají tu výhodu, že dovedou vidět narušitele a případně jej i nahrát na DVR nebo NVR. Nicméně již nejsou schopné odeslat jakoukoli informaci uživateli, že zrovna teď se mu v objektu pohybuje nepovolaný návštěvník. Samozřejmě, jsou i takové kamery, které dovedou odeslat SMS o narušení, nicméně ceny těchto kamer se pohybují v cenách od 10 000 Kč nahoru. Na druhou stranu, GSM či jiné alarmy mají tu výhodu, že Vám okamžitě odešlou SMS nebo zavolají, že došlo k narušení prostoru, ale již se jako uživatel nemůžete podívat co se vlastně děje. Takže vzhledem k našim zkušenostem jsme se rozhodli spojit obě technologie tak, aby neměly žádnou s výše popsaných nevýhod, což prakticky znamená, že pokud dojde k narušení objektu, uživatel dostane SMS nebo mu alarm zavolá (popřípadě obojí) a zároveň se může přes Internet nebo mobilní telefon podívat co se v hlídaném prostoru vlastně děje.

Komu a kam jsou tato alarmy primárně určeny?
Zájem zabezpečit si svůj majetek se týká prakticky každého člověka a poptávka po kvalitních zabezpečovacích zařízeních byla vždy velká jak mezi firmami, tak i mezi občany. Jakožto česká vývojová a výrobní firma dnes a denně zjišťujeme, že poptávka po GSM alarmech se neustálé zvětšuje, neboť krádeží a vloupání neustálé přibývá a to nebývalým tempem, i když se o nich tolik nepíše. Vzhledem k tomu, že jsme v denním kontaktu jak s našimi odběrateli, jako jsou například montážní firmy zabývající se instalaci zabezpečovacích systémů či e-shopy, ale rovněž tak i normální lidé, dovídáme se neuvěřitelné příběhy krádeží. Neustálé žasneme nad tím, co všechno jsou zloději schopni vymyslet, jen aby se dostali k předmětu lupu.

Jak je to se záložním zdrojem v případě výpadku energie? Event. jak dlouho vydržízáložní zdroj fungovat? (Pokud nemá, myslím, že je to velká chyba.)
Ano, je to tak, Všechny naše GSM alarmy mají záložní baterii, která zajišťuje provoz při výpadku síťového napětí. Doba výdrže se různí podle zatížení ústředny drátovými čidly, klávesnicemi, sirénami apod. Například u profesionálních alarmů se tato doba pohybuje od 24 – 72 hodin, podle kapacity použité baterie. Může však být i vyšší. Nicméně, například u GSM alarmu SEL-003 se tato doba pohybuje do cca 5 – 6 dnů a to jenom na interní baterii 660mAh.

Dá alarm avízo při tomto výpadku? Resp. reaguje na to, kdyby byl přívod energiezáměrně přerušen?
Samozřejmě. V případě výpadku síťového napětí ústředna automaticky odesílán SMS o výpadku síťového napětí.

Kolik dB mají sirény a jak si má tento zvuk člověk představit? Je možné uvézt nějakýpříměr?
Dá se říci, že průměrná siréna cca 120dB. Jsou samozřejmě sirény se silnějším, ale i slabším zvukem. Nicméně zvuk 120dB v uzavřené místnosti je už skutečný „rachot“. Dá se to asi tak přirovnat ke zvuku brzdící lokomotivy v bezprostřední blízkosti anebo ke zvuku dopravního letadla ve výšce 150m. Brrr.. je to skutečně nejen velmi nepříjemný, ale i v podstatě i zraňující zvuk.

Co se stane, pokud by někdo nejdříve sirénu odstřihl?
To se stát samozřejmě může, avšak tuto činnost hlídá ústředna, nicméně se toto stává velice, velice zřídka. Dá se říci, že za celou dobu, kdy se věnujeme naší vývojové a výrobní činnosti jsme doposud nezaznamenali ještě ani jeden jediný případ odříznutí sirény.

Dá se na PIR čidlech nastavit citlivost?
Je to možné, nicméně tato činnost se nedoporučuje, neboť čidla bývají s výroby nastaveny na optimální parametry.

 

Dá se nastavit prodleva např. po otevření dveří do fyzické deaktivace alarmu?
Samozřejmě. Uživatel si může u našich GSM alarmů nastavit prodlevu neboli časové zpoždění jakýkoli časový interval od 0 – 255 vteřin a to nejen pro deaktivaci alarmu, ale i pro jeho aktivaci. Má tedy dost času k fyzické deaktivaci či aktivaci alarmu. Velice užitečné bývá si nastavit nejen časové zpoždění při příchodu k vlastní deaktivaci, ale rovněž tak časové zpoždění i při odchodu, neboť pokud aktivujete (zapnete) alarm, musíte mít dostatek času k opuštění prostoru, aniž by ústředna vyhlásila poplach, i když Vás samozřejmě zaregistrují PIR nebo dveřní čidla. Kdyby zde takové zpoždění nebylo, při každém opuštění střeženého prostoru by došlo automaticky k poplachu. U profesionální ústředny T341LD si navíc můžete nastavit tato zpoždění pouze při vstupu do objektu, kdežto u ostatních sensorů či detektorů, si můžete nastavit časové zpoždění 0, což znamená, že pokud se někdo dostane například do domu oknem a nikoli vstupní chodbou, automaticky dojde k vyhlášení poplachu.

Jak tedy dochází k vyhlášení poplachu v praxi?
Je to velmi jednoduché. Pokud některé čidlo zaregistruje poplachový stav, okamžitě odešle poplachový signál ústředně, která je v aktivním stavu, jinak řečeno – je zapnutá a připravená na hlídání. V případě, že je nastaven časový interval pro deaktivaci, ústředna po tuto dobu nedělá nic. Pokud však ústředna není deaktivována (vypnuta) během této doby, odešle SMS, nebo zavolá, nebo provede obě činnosti na předem nastavená telefonní čísla. Stejně tak může zapnout sirénu, odeslat hlášení na PCO (Pult Centralizované Ochrany) a další. Nicméně pokud by došlo k narušení prostor, kde je nastaven časový interval 0, dojde k okamžité reakci ústředny. Trochu odlišná situace je, pokud některá čidla jsou v režimu tzv. 24hodinové smyčky, což jsou například kouřové či plynové detektory. V případě odeslání poplachu z tohoto čidla, ústředna reaguje okamžitě bez ohledu na to, zda je aktivována či deaktivována.

Předpokládáme, že do přístroje se musí vkládat SIM karta nějakého operátora. Jenžesítě jsou někdy přetížené nebo padá signál. Jak je tento problém ošetřen?
Do našich GSM alarmů lze použít SIM karta kteréhokoli mobilního operátora. Padání signálu není až tak velký problém, neboť intenzitu signálu si hlídá mikroprocesor ve spolupráci s GSM modulem. Pravdou je, že intenzita GSM signálu se praxi dělí na stupnici od  0 – 33. Čím větší číslo, tím vyšší intenzita signálu. Při intenzitě GSM signálu kolem 8 až 9 už bývá někdy problém s voláním, kdežto při intenzitě signálu 4 se nedovoláte vůbec. Nicméně i při takto slabé intenzitě signálu ještě fungují SMS. Tento problém není možno ošetřit nijakým způsobem, neboť vše závisí na kvalitě přenosu GSM signálu od mobilního operátora.

Máte nějaké vlastní doporučení při výběru operátora?
Můžeme doporučit všechny mobilní operátory.

Jak je zajištěn servis při poruše alarmu? Předpokládáme, že kupující nechce zůstatani den bez ochrany, když si alarm již zakoupil.
Servis je zaručen jak naší firmou, tak i sítí montážních firem, jenž, spolupracují s naší firmou. Toto se však samozřejmě týká jen těch zákazníků, u nichž byla provedena fyzická montáž. Pokud si zákazník koupí náš GSM alarm přímo u nás, nebo u některých našich odběratelů a namontuje si jej sám, v případě poruchy jej zašle na běžnou reklamaci. Nicméně naším zákazníkům poskytujeme i bezplatnou technickou pomoc včetně dálkového nastavení GSM alarmů přímo z naší firmy.

Dá se k jednotlivým modelům dokupovat a následně spárovat další příslušenství – PIR čidla, tříštivé senzory, magnetické kontakty, dálkové ovladače apod.?
Samozřejmě. K jednotlivým modelům je celá řada příslušenství, jako jsou drátová i bezdrátová čidla jako PIR, magnetické detektory, kouřové detektory, sirény, klávesnice, bezdrátové klíčenky, čtečky otisku prstů apod.

Jaký dosah dálkového ovladače je garantován?
Závisí to na povaze překážet k ústředně, ale obecně se tento dosah pohybuje v rozmezí 5 – 8 m.

Nemůže se stát, že něco jiného bude vysílat na stejné frekvenci jako ovladač a tímpádem alarm bude chybovat?
Toto se stát nemůže, neboť každé čidlo či sensor vysílá specificky kód, který je vyhodnocován mikroprocesorem a je-li platný, teprve pak je brán jako akceptovatelný.

Dají se k Vašim alarmům třeba nějak kombinovat i kouřové signalizace?
Ano a to jak drátové tak i bezdrátové.

Kolik znaků může SMS zpráva obsahovat?
To závisí na modelu alarmu a pohybuje se od 24 znaků u SEL-003 až po 64 znaků u T341LD.

Je displej na alarmu výhodou? Proč?
Podle našeho přesvědčení displej na ústředně žádnou výhodou nemá (i když někteří zákazníci jej preferují). Jedná se především o levnější alarmy. Nicméně ústředna jako taková by měla být hlavně schovaná, aby případný pachatel ji nemohl zničit. Tudíž měla by být na takovém místě, kde není až tak jednoduché se dostat. Jde samozřejmě o prvních pár vteřin, neboť pokud ústředna spustí poplach a začne volat a odesílat SMS, pak už zničení ústředny nemá žádný význam, neboť uživatel již byl informován.

Děkujeme panu Ing. Janu Lastomirskému za rozhovor, a budeme se těšit na další díl o alarmech. Příště se podívá na zoubek jednotlivým tipům a druhům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtěte více
Novinky
Speciály
Kokain je out, teď frčí čokoláda

Kokain je out, teď frčí čokoláda

Všichni milovníci hříšného mlsání s názvem čokoláda jsou nadšeni a v euforii. Šňupání čokolády prý navozuje stejné pocity jako při orgasmu.   čtěte hned

Porno herečka vs „normální“ ženská

Porno herečka vs „normální“ ženská

Na porno kouká každý, a kdo tvrdí že ne, kouká na něj o to víc. Problém ale nastává v okamžiku, kdy muž zapomene, že to co se děje u něj v ložnici není "pohádka pro dospělé" ale reálný ... čtěte hned

Pijete vodu s citronem? Pak děláte velkou chybu!

Pijete vodu s citronem? Pak děláte velkou chybu!

Když pravidelně každé ráno vypijete sklenici vlažné vody se šťávou z citronů, budou se dít s vaším zdravím zázraky. Podlehli jste novodobému trendu a už si nedokážete představit den bez ... čtěte hned